Vyberte stránku

O Mrtvém moři

Mrtvé moře leží na hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Obě tyto země využívají jeho bohatství a jedinečnosti ve složení jeho minerálů.

Mrtvé moře se nachází v nejnižším místě na Zemi, jeho délka dosahuje 75 km, šířka se pohybuje mezi 6 km až 16 km, hladina je na úrovni kolem – 420 m pod hladinou moře.

Mrtvé moře má největší podíl rozpuštěných minerálů na jednotku objemu. Běžně se uvádí, že obsah minerálů v něm dosahuje až 30 %. Pro srovnání – obsah solí ve světových oceánech a mořích se pohybuje v průměru kolem 3,5 %.

Mrtvé moře odlišuje od ostatních vodních ploch také skladba solí. Obsah a složení minerálů v soli z Mrtvého moře je naprosto odlišný. Složení soli z Mrtvého moře je charakteristické vysokým obsahem některých minerálů, především solí hořčíku /MgCl/-cca 30 % a draslíku /KCl/-cca 22 %. Chlorid sodný /NaCl/ – cca7%, tvoří již méně podstatnou složku.